Energooszczędność dzięki zarządzaniu oświetleniem plug and play

Automatyczna instalacja – natychmiastowa funkcjonalność

Zarządzanie oświetleniem stwarza znaczące możliwości dla firm ze wszystkich branż: redukcję kosztów, lepszą jakość światła, większe zadowolenie pracowników i możliwość osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Teraz zarządzanie oświetleniem typu plug and play jest możliwe za naciśnięciem jednego przycisku.

  

TRILUX_LiveLink ONE App

Energooszczędne oświetlenie i zarządzanie oświetleniem zapewniają znaczące korzyści we wszystkich zastosowaniach, od dużych hal logistycznych i nowoczesnych kompleksów biurowych po uniwersytety i parkingi podziemne. Często sterowanie oświetleniem zmniejsza zużycie energii nawet o 50 procent w porównaniu z rozwiązaniami niesterowanymi. Co więcej, można osiągnąć znaczną poprawę jakości światła, na przykład dzięki HCL (Human Centric Lighting), które replikuje “naturalne światło słoneczne” w pomieszczeniach. Użytkownicy mogą elastycznie dostosowywać oświetlenie do indywidualnych preferencji i różnych zadań roboczych. Co ważne, wdrożenie takich systemów nie musi być skomplikowane. Firma TRILUX opracowała nową aplikację LiveLink ONE w ścisłej współpracy z rynkiem, aby zminimalizować wysiłek i ryzyko związane z konfiguracją systemów zarządzania oświetleniem. Rezultatem jest usprawnione, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania oświetleniem, pełne zaawansowanych funkcji.

Natychmiastowa gotowość do użycia

LiveLink ONE pokazuje swoje mocne strony od samego początku działania systemu. Aplikacja automatycznie wykrywa podłączone do sieci oprawy oświetleniowe w budynku, w tym przyciski i czujniki, i uruchamia wszystko w podstawowej, wstępnie ustawionej konfiguracji. Oprawy i systemy czujników są natychmiast gotowe do użycia. Przyciski są wstępnie ustawione na tryb ściemniania dotykowego, a krzywa HCL działa natychmiast po jednym kliknięciu. Instalatorzy mogą następnie skonfigurować poszczególne oprawy, aby dopasować je do projektu. Proces ten jest niezwykle prosty, wygodny i bezpieczny. Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia takie działania, jak grupowanie opraw i łączenie ich z czujnikami, nawet w wielu pomieszczeniach, jeśli jest to pożądane. Unikalną cechą LiveLink ONE jest nienakazowa procedura instalacji, umożliwiająca instalatorom uruchamianie systemów zgodnie z indywidualnymi preferencjami, przy jednoczesnym zapewnieniu spójnej funkcjonalności.

Zarządzanie oświetleniem bez ryzyka i bez presji czasu

“LiveLink ONE usuwa wszystkie przeszkody technologiczne i związane z procesem, które do tej pory uniemożliwiały zarządzanie oświetleniem, aby stało się standardem we wszystkich dziedzinach i zastosowaniach.” – Sebastian Ludwig, szef Centrum Kompetencyjnego Light Management w TRILUX, wyjaśnia zalety nowej aplikacji. Automatyczna instalacja podstawowa jest prawdziwą cechą zmieniającą zasady gry, która eliminuje potencjalne błędy związane z instalacją ręczną. Zmniejsza to presję na instalatorów, ponieważ system pozostaje funkcjonalny przez cały czas. Korzystają na tym również operatorzy. Oprócz korzyści ekonomicznych i ekologicznych, lepsza jakość światła zwiększa również zadowolenie i lojalność pracowników.

Więcej informacji na https://www.trilux.com/pl/produkty/zarzadzanie-oswietleniem-livelink/livelink-one/