Raport: Brexit – implikacje dla meblarstwa w Polsce

Odsłony: 0

Od momentu, gdy 26 czerwca 2016 roku społeczeństwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podjęło w referendum decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mierzą się z wieloma pytaniami dotyczącymi potencjalnych skutków tego wydarzenia dla ich działalności biznesowej. Utrzymująca się niepewność co do ostatecznego terminu i warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty utrudnia przygotowanie się na jego możliwe konsekwencje oraz dostosowanie strategii rozwoju i planów inwestycyjnych do zmieniających się warunków funkcjonowania. Na negatywne skutki brexitu są narażone szczególnie branże ściśle powiązane z europejskimi i światowymi rynkami, w tym polskie meblarstwo.

Rozumiejąc potrzeby przedsiębiorców, w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Drewna określono potencjalne konsekwencje opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię dla polskich firm meblarskich. Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport pt. „Brexit – implikacje dla meblarstwa w Polsce”. Przedstawia on alternatywne wizje „pobrexitowej” rzeczywistości gospodarczo-społecznej w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i państwach członkowskich, w tym w Polsce oraz obraz przewidywanych relacji pomiędzy nimi. Raport zawiera również rekomendacje dla producentów mebli, tj. wskazuje możliwe działania pozwalające na minimalizację niekorzystnych konsekwencji bezprecedensowego wydarzenia jakim jest brexit, a także sprzyjające elastycznemu reagowaniu na spodziewane zmiany i sprawnemu podejmowaniu strategicznych decyzji rozwojowych.

Mamy nadzieję, że raport przyczyni się do:

  • ograniczenia niepewności związanej z procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wśród polskich firm meblarskich i podmiotów z ich otoczenia,
  • wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiego meblarstwa i całego sektora drzewnego,
  • lepszej adaptacji polskiego meblarstwa i producentów mebli do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
  • wzrostu świadomości społecznej co do korzyści wynikających z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do lektury!

Language versions »