Stowarzyszenie AHEC z nową serią podcastów na temat zrównoważonego podejścia do gospodarki leśnej i projektowania z drewna

„Words on Wood” to nowa seria podcastów powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Handlowego Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC), koncentrując uwagę słuchaczy na zrównoważonej gospodarce leśnej, przetwórstwie drewna i projektowaniu z drewna. Cykl audycji powstał we współpracy z Disegno, kwartalnikiem poświęconym kwestiom projektowania, a odcinki z udziałem znanych ekspertów poświęcone będą poszukiwaniu odpowiedzi na aktualne pytania związane z gospodarką leśną w kontekście pracy projektantów i architektów. Pierwszy odcinek został udostępniony 31 marca 2021 roku, a kolejne odcinki pojawiać się będą co dwa tygodnie w aplikacjach Apple Podcasts, Spotify, jak również na stronie www.americanhardwood.org.

Oprócz analizy konkretnego tematu, prowadzone rozmowy zaoferują słuchaczom możliwość zapoznania się z różnorodnymi punktami widzenia. Czerpiąc z zasobów wiedzy naukowców, osób zaangażowanych w ochronę środowiska, ekspertów w dziedzinie gospodarki leśnej, pracowników naukowych, projektantów i architektów, cykl audycji Words on Wood to przestrzeń do nieskrępowanego wyrażania refleksji dotyczących wyzwań i możliwości stojących przed branżą.

Każdy odcinek obejmuje pogłębione rozmowy z ekspertami w danej dziedzinie. Projektanci i architekci, w tym m.in. badawcze studio projektowe Formafantasma, pracownie architektoniczne Waugh Thistleton oraz dRMM, czy architektoniczne studio badawcze Asif Khan opisują własne doświadczenia dotyczące gospodarki leśnej i wykorzystania drewna w realizowanych projektach; z kolei pracownicy naukowi i fachowcy w dziedzinie leśnictwa, w tym Dr Galina Churkina z poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem na Środowisko, Dr Constance McDermott z Wydziału Wykorzystania Przestrzeni i Zmian Środowiskowych Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także Rupert Oliver, konsultant ds. technicznych w ramach planu UE dotyczącego FLEGT, rozmawiać będą na tematy związane z gospodarowaniem zasobami leśnymi.

Poszczególne odcinki prowadzone będą przez gospodarzy programu z magazynu Disegno, Kristinę Rapacki oraz Oli Stratforda, a prezentowane punkty widzenia pozwolą lepiej zrozumieć znaczenie leśnictwa dla nas wszystkich. Fachowa analiza oparta na doniesieniach naukowych, w połączeniu z różnorodnymi spojrzeniami na branżę i konkretnymi propozycjami projektowania sprawiają, że seria audycji Words on Wood to przystępny sposób na poznanie globalnych czynników wpływających na kształt naszego środowiska.

Pierwsza seria odcinków Words on Wood obejmuje cztery rozmowy:

  • Witajcie w lesie – najistotniejsze zagadnienia dotyczące lasów i leśnictwa, a także ich wpływu na dostawy drewna, które następnie jest wykorzystywane w konstruowaniu budynków, projektowaniu produktów i mebli; goście odcinka: Sebastian Cox oraz Jameson French.
  • Pochłaniacze węgla – znaczenie lasów w procesie zmian klimatu, ich rola w ograniczaniu ilości węgla w atmosferze, a także znaczenie przechwytywania węgla w architekturze i projektowaniu produktów; goście odcinka: Andrew Waugh, Galina Churkina oraz Sean Sutcliffe.
  • Nielegalna wycinka lasów – wyzwania stojące przed projektantami i leśnikami w zakresie ograniczania nielegalnej wycinki lasów, a także prezentacja potencjalnych stanowisk architektów i projektantów; goście odcinka: Formafantasma, Constance McDermott oraz Rupert Oliver.
  • Drewno i dobrostan – potencjał, jaki oferuje drewno w projektowaniu i architekturze w zakresie dobroczynnego wpływu na samopoczucie psychiczne i zdrowie fizyczne człowieka; goście odcinka: Asif Khan oraz Alex de Rijke.

Odcinek 1 został udostępniony w dniu 31 marca 2021 roku, a odcinek 2 w dniu 13 kwietnia 2021; kolejne odcinki pojawiać się co dwa tygodnie. Podcastów Words on Wood można słuchać w aplikacjach Apple Podcasts, Spotify, a także na stronie americanhardwood.org.

***

Stowarzyszenie AHEC

AHEC jest wiodącym międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym, reprezentującym amerykański przemysł drewna liściastego. Od ponad 30 lat AHEC prowadzi działania promocyjne na arenie międzynarodowej, z powodzeniem budując charakterystyczną i kreatywną markę dla amerykańskiego drewna liściastego. AHEC słynie z twórczej i ambitnej współpracy z architektami i projektantami, a projekty takie jak Connected, Legacy czy MultiPly prezentowane podczas Festiwalu Designu w Londynie podkreślają potencjał zrównoważonych materiałów drewnianych i inspirują do większego ich wykorzystania. W Polsce AHEC zrealizował dwa projekty – Natural Born z udziałem polskiego projektanta Tomka Rygalika oraz kontynuację projektu pod nazwą Natural Born Collective z udziałem adeptów designu i obróbki drewna.

AHEC jest pionierem w dziedzinie modelowania środowiskowego cyklu życia (LCA) dla liściastych gatunków drewna, a podejście to zaadaptowane zostało przez inne branże. LCA dokonuje pomiaru różnorodnych czynników wpływu, takich jak pierwotne zapotrzebowanie na energię (ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych), potencjał globalnego ocieplenia, zakwaszenia, eutrofizacji oraz tworzenia ozonu troposferycznego.

www.americanhardwood.org

@ahec_europe (Twitter, Instagram)

Magazyn Disegno

Disegno to jeden z wiodących na świecie kwartalników poświęcony niezależnemu dziennikarstwu długich form oraz krytyce w świecie design. Odnosząc się do wszystkich dziedzin projektowania, Disegno prezentuje komentarze polityczne, analizy akademickie, fotografię sztuki oraz omówienie aktualnych wydarzeń w kontekście istotnym z punktu widzenia czytelników zainteresowanych designem.

Oprócz kwartalnika, Disegno wydaje ponadto The Crit, dwutygodniowy podcast, który koncentruje się na zaprezentowaniu najciekawszych tematów z obszaru projektowania na całym świecie, dokonuje ich analizy, poszukując ich podstaw.

Disegno prowadzi ponadto butikową agencję kreatywną Disegno Works, współpracując z markami obecnymi w sferze designu, zapewniając im wsparcie w organizacji wydarzeń, podcastów, czy wszelkiego rodzaju projektów redakcyjnych.

www.disegnodaily.com

@disegnodaily