Grupa Homag, która twierdzi, że jest wiodącym na świecie dostawcą zintegrowanych rozwiązań dla produkcji w przemyśle drzewnym i rzemiośle, reaguje na znaczny spadek napływających zamówień w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku pakietem działań: prawie 600 miejsc pracy zaginie na całym świecie. Dzięki wysokiemu portfelowi zamówień na początku roku, wysoki poziom sprzedaży i zysków z roku poprzedniego spółka osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku.

„W związku z wyjątkowo wysokimi inwestycjami dokonanymi przez naszych klientów w latach 2021 i 2022 spodziewaliśmy się cyklicznego pogorszenia koniunktury, ale przy prawie jednej trzeciej mniejszych zamówień na całym świecie będzie to znacznie wyraźniejsze niż oczekiwano” – wyjaśnia dyrektor generalny dr. Daniela Smitha. „Musieliśmy na to zareagować i szybko opracowaliśmy pakiet środków mających na celu dostosowanie wydajności i omówiliśmy to z przedstawicielami pracowników”.

Dr. Daniel Schmitt, dyrektor generalny. Zdjęcie: Grupa Homag

Grupa Homag planuje zwolnić prawie 600 stanowisk pracy na całym świecie i spodziewa się redukcji kosztów o około 25 milionów euro w nadchodzącym roku i około 50 milionów euro rocznie od 2025 roku. Około 350 z 600 stanowisk pracy zostanie zlikwidowanych w niemieckich lokalizacjach. W Niemczech redukcja powinna zostać przeprowadzona w sposób społecznie akceptowalny poprzez programy wolontariatu i modele wcześniejszych emerytur. Zwolnienia ze względów operacyjnych nie są obecnie planowane, ale nie można ich wykluczyć. Oprócz redukcji etatów Grupa Homag planuje skorzystać z innych instrumentów elastyczności, takich jak ograniczenie rozliczania czasu pracy i praca w niepełnym wymiarze godzin, a także wprowadziła powszechne zamrożenie zatrudnienia.

Mieszany obraz pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r

W okresie od stycznia do września 2023 r. zamówienia napływające spadły o 32% do 968 mln euro (rok poprzedni: 1 418 mln euro). Jeśli chodzi o sprzedaż, która ponownie nieznacznie wzrosła w porównaniu z wysoką wartością poprzedniego roku do 1.222 mln euro (rok poprzedni: 1.195 mln euro), Grupa Homag w dalszym ciągu korzystała z bardzo wysokiego portfela zamówień z początku roku, który był przetwarzany stopniowo i odpowiednio na dzień 30 grudnia 2023 r. wyniósł 832 mln euro (30 września 2022 r.: 1 256 mln euro). Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wyniósł 93,2 mln EUR i osiągnął wysoki poziom z poprzedniego roku (92,4 mln EUR). Na dzień 30 września 2023 r. w Grupie Homag zatrudnionych było 7 482 pracowników (na 30 września 2022 r.: 7 462).

Perspektywy: Spodziewany spadek sprzedaży w 2024 roku

Specjalne wydatki wynikające z pakietu działań wynoszą od 35 do 50 mln euro i zostaną zaksięgowane w czwartym kwartale 2023 roku. W rezultacie zysk Grupy Homag przed opodatkowaniem i przed transferem zysków w całym 2023 roku spadnie w porównaniu do roku poprzedniego. „Gwałtowny spadek napływających zamówień dotyka nas z opóźnieniem i doprowadzi do znacznego spadku sprzedaży, aż do 15% w 2024 r.” – wyjaśnia dr. Daniela Smitha. „Aby ograniczyć wpływ na wyniki, chcemy dostosować strukturę kosztów pakietem działań. Skorzystamy na tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej, a w następnym okresie ożywienia gospodarczego ponownie odniesiemy zyski”.

Źródło: https://www.moebelmarkt.de/