Indywidualne opcje automatyzacji

Zarówno jako maszyna solo, czy też jako w pełni zautomatyzowana komórka profit H80 oferuje różnorodne opcje wyposażenia dla maksymalnej wydajności oraz największej przepustowości.

Language versions »