Nagrody Acanthus Aureus 2023 przyznane!

Celem konkursu „Acanthus Aureus” jest nagradzanie stoisk wystawienniczych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne sprzyjają realizacji strategii marketingowej firmy, kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i tworzeniu atmosfery właściwej dla bezpośredniej komunikacji z klientem i z rynkiem.

Kapituła konkursowa wyróżniła wystawców, którym udało się połączyć innowacyjny design, technologie oraz narzędzia marketingowe pamiętając, że na targach najważniejsze są relacje z klientami. Dobrze przemyślane stoisko ułatwia pracę i ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego efektu marketingowego wynikającego z udziału w targach.

Na targach DREMA 2023 nagrody Acanthus Aureus przyznano 7 firmom:

FANUC Polska Sp. z o.o.

Pawilon 5, stoisko 8
Lazzoni Gropu Sp. o.o. Sp. K.
Pawilon 5, stoisko 35
FELDER GROUP POLSKA, Sp z o.o.
Pawilon 5, stoisko 70
BECKER POLSA Sp. z o.o.
Pawilon 5, stoisko 54
SALVAMAC Sp. z o.o.
Pawilon 5, stoisko 68
IMOS AG
Pawilon 6, stoisko 26
MAT-TAR

Pawilon 6, stoisko 19

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

https://drema.pl/