Raport: współpraca z architektami – kto aranżuje wnętrza Polaków?

Korzystanie z usług architektów lub projektantów deklaruje 52% użytkowników Homebook.pl, a najważniejszą kwestią, skłaniającą inwestorów do współpracy z pracownią projektową jest chęć uniknięcia błędów podczas samodzielnej realizacji. Jak zmienia się podejście osób urządzających wnętrza do współpracy z architektami? Sprawdził Homebook.pl, największa platforma, zrzeszająca ponad 5 tysięcy architektów i projektantów wnętrz.

Współpraca z profesjonalną pracownią projektową zyskuje na popularności, zwiększa się również wysokość kwot przeznaczanych przez inwestorów na ten cel. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę Homebook.pl, 52% uczestników badania zaaranżowało przestrzeń domu lub mieszkania, korzystając ze wsparcia profesjonalisty. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 48% użytkowników.

Współpraca z architektem – z obawy przed porażką

Okazuje się, że najczęstszym powodem skłaniającym osoby urządzające swoje wnętrza do skorzystania z wiedzy i umiejętności pracowni, jest strach przed samodzielną pracą nad projektem i związane z tym ryzyko popełnienia błędów. Tę obawę zadeklarowała ponad 1/3 ankietowanych. Kwestią wymienianą w drugiej kolejności był brak wiedzy oraz określonych planów i wymagań związanych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań projektowych (29% badanych). Użytkownicy motywowali współpracę z architektką lub architektem również potrzebą zaufania umiejętnościom profesjonalistów w dziedzinie projektowania. Ostatnim czynnikiem wskazywanym przez uczestników badania był brak czasu na samodzielne urządzanie wnętrza (17% osób).

Respondenci, którzy w przeszłości korzystali z usług pracowni projektowej, najczęściej podjęliby decyzję o ponownym nawiązaniu takiej współpracy (65%), przeciwnego zdania było 26% ankietowanych, a 9% z nich nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Główną przeszkodą wysokie koszty

Grupa użytkowników, która swoje wnętrza aranżowała bez zaangażowania pracowni projektowej, jako powód rezygnacji ze współpracy, najczęściej wskazywała jej zbyt wysokie koszty (43%). Ankietowani wymieniali również chęć zaprojektowania swoich wnętrz samodzielnie (37% osób) oraz obawy związane z tym, że projekt wykonany przez architekta nie spełni oczekiwań (9%). Jako ostatni powód rezygnacji użytkownicy Homebook.pl najczęściej wskazywali strach przed trudnościami związanymi ze współpracą z architektem, traktując ją jako duże i niełatwe wyzwanie.

Zrozumienie potrzeb na pierwszym miejscu

Jak wynika z raportu Homebook.pl, najistotniejszą kwestią, decydującą o sukcesie i efektywności współpracy z pracownią, jest zrozumienie wizji przyszłych mieszkańców. Kluczowe znaczenie dla inwestorów ma  stworzenie projektu odpowiadającego w pełni na potrzeby – ich zrozumienie ma największe znaczenie dla 56% ankietowanych. W drugiej kolejności respondenci wskazywali aspekt związany z doświadczeniem i wiedzą ekspercką architekta lub architektki (16%). Nieco mniej istotnym czynnikiem, decydującym o pozytywnej ocenie współpracy z pracownią są kwestie finansowe – adekwatne koszty usług mają znaczenie dla 12% osób. W ostatniej kolejności użytkownicy Homebook.pl wymieniali dominującą rolę wiedzy architekta z zakresu innowacji i skutecznych rozwiązań projektowych (11%) oraz znajomość aktualnych trendów (3%).

Rosną wydatki związane z usługami projektowymi

Osoby, które mają doświadczenie we współpracy z pracownią, zapytani o wysokość kosztów związanych z zakupem projektu, najczęściej wskazywali na zakres 100-200 zł/m2 (58% osób). Blisko 20% ankietowanych zadeklarowało kwotę w przedziale 200-300 zł/m2, a 7% z nich – 300-400 zł/m2. Nieco mniej liczna część respondentów (6%) na zakup projektu swojego wnętrza przeznaczyła kwotę wyższą niż 400 zł/m2. Pozostała grupa uczestników badania 10%) zaznaczyła opcję „inne”.

Zaprojektowanie wnętrz własnego domu czy mieszkania zarówno w zakresie fachowej wiedzy, jak i zakupu odpowiednich produktów, nie należy do najłatwiejszych zadań. Wsparcie specjalisty w procesach związanych z aranżacją często okazuje się nieocenione, czego dowodzi rosnące zainteresowanie pracownią projektową – w ostatnim roku liczba osób poszukujących specjalisty za pośrednictwem platformy Homebook.pl wyniosła ponad 70 tysięcy.

W badaniu ankietowym wzięło udział 451 użytkowników platformy Homebook.pl.